• Indikátory řada "I 410"

  • Graphic Terminal I 410 D / D-S / D-T

   The I 410 Graphic Terminal is part of the PRECIA MOLEN I 410 range. It is the central man/machine interface item. It encloses a wide software library to meet most needs related to dosing, tolerance check, check weighing, continuous totalling, etc...

  • Coupler - Field bus I 410 G

   The I 410 G coupler is part of the PRECIA-MOLEN I 410 range. It ensures the interface between the CAN Open native bus and the client’s automation system field bus. Various models are available depending on the implemented field bus...

  • Vážní transmiter I 400 - I 410

   Vážní transmiter je prvek z řady PRECIA-MOLEN I 400 - I 410. Zajišťuje...

  • Snímač I 400 I 400 TC-IO

   Snímač I400 TC-IO je prvek z řady PRECIA-MOLEN I 410. Zajišťuje: přímé připojení čidla hmotnosti nebo až 8 čidel prostřednictvím externí připojovací skříně...

 • Indikátor Ex

 • Indikátory řada "I700"

  • Indikátor I 700

   I 700 je terminál pro vážení, volne programovatelný, který kombinuje výkon pocítace typu PC a vlastnosti prístroje pro neautomatické vážení nebo automatické.

 • Indikátory řada "I300"

  • Vážní terminál I 300

   Indikátor I 300 je vážící terminál s rozšířenými funkcemi. Jeho multifunkční, grafický displej, jeho možnosti periférií a konfigurovatelný software umožňují upravit Vaše vážící pracoviště pro následující aplikace...

 • Indikátory řada "i"

  • Hmotnostní ukazatel dávkování i 40 EDU

   Jednoduchá jednotka pro dávkovacíprocesy Model i 40 EDU je průmyslový indikátor hmotnostivhodný pro procesy jednoduchého dávkování dle hmotnosti. Může fungovat samostatně (stand-alone) nebo být ovládán nadřazeným systémem. Indikátor i 40 EDU umožňuje připojení na většinu PLC nebo průmyslových PC dostupným na trhu...

  • Weight Indicator i 40 BS (continuous weighing)

   The i 40 BS weight indicator is designed to measure the flow rates of any bulk product, without capacity limit. It integrates a weight measuring card and an acquisition card of the belt or screw conveyor speed. Different housing versions allow installing the indicator on a table top, a panel mounting or a din rail mounting.

  • Indikátor / Transmitter hmotnosti i 30

   Rozhraní pro výbìr mezi mìřicím řetìzcem a systémem řízení, indikátor i 30 má více připojení k bìžnì prodávaným prùmyslovým PC a řadièùm závaží, v souladu s aspekty zákonné metrologie...

  • Indikátor hmotnosti pro prmyslové procesy i 40

   Prùmyslový indikátor i 40 je vhodný zejména pro process weighing, je tedy možné ho snadno zaèlenit do všech prùmyslových procesù provádìjících vážení. Èetné možnosti pripojení umožòují prímé pripojení indikátoru i 40 k vìtšinì automatù a prùmyslových PC na trhu...

  • Indikátor mostní váhy i 35

   Pro vážení vstupù a výstupù materiálù na mostní váze je indikátor i 35 vybaven sofwarem, který má snadné použití, je pøíjemný a výkonný a mùže zcela autonomnì odpovìdìt na každý požadavek na vážení...

  • Prùmyslový indikátor i 20

   Prùmyslový indikátor i 20 využívá zkušeností, know-how a výzkumů společnosti PRECIA MOLEN k vytvoření přesného, jednoduchého a ergonomického výrobku pro průmyslové použití...

 • SOFTWARE APPLICATIONS