I 410 MBS (Multi Belt Scale) – Vícekanálový terminál

Vícekanálový terminál I 410 MBS je určený pro měření průtoku proměnlivého množství všech sypkých produktů bez omezení kapacity. Připojuje se k vysílačům (od 1 do 8).
Každý vysílač obsahuje kartu pro měření hmotnosti a rychlosti materiálu pohybujícího se na pásu dopravníku. Spoj mezi terminálem a vysílači je zajištěn sběrnicí CAN Open (až do 500 metrů).

 

Systém I 410 MBS využívá 4 úrovně přístupu. Každá úroveň opravňuje uživatele k užití určitých funkcí nebo k regulaci/nastavení indikátorů, případně k těmto zamezuje přístup. Viz instalační příručka k terminálu I 410 BS (04-37-01 MI).
Konfigurace hardware
Spouštění software I 410 MBS vyžaduje minimálně:
• terminál I 410 BS.
• vysílač I 410 TB BS upevněný na vážicí stolici kontinuálního vážení, který je připojený ke snímačům tlaku této vážicí stolice a snímači rychlosti posunu pásu dopravníku nebo indikátoru i40 BS.
Každý vysílač I 400 TB BS nebo indikátor i40 BS může být připojen k jakémukoli typu vážicí stolice kontinuálního vážení.
Umožňuje připojit:
• Stolici s tenzometrickými snímači pro průběžné měření hmotnosti.
• Snímač rychlosti pohybu pásu dopravníku.
Naše vážící stolice připojené k systému I 410 SBS jsou certifikovány pro obchodní transakce, třídy 0,5 / 1 nebo 2 pro pevnou nebo pohyblivou rychlost pásu.

Stáhnout dokumentaci
Vyžádat si nabídku