I 410 SBS (Single Belt Scale) Jednokanálový Terminál pro kontinuální vážení

Jednokanálový terminál I 410 SBS je určen pro měření proměnného toku libovolného produktu bez omezení kapacity. Integruje měření hmotnosti a rychlosti materiálu pohybujícího se na pásu dopravníku.

Systém I 410 SBS využívá 4 úrovně přístupu. Každá úroveň opravňuje uživatele k užití určitých funkcí nebo k regulaci/nastavení indikátorů, případně k těmto zamezuje přístup. Viz instalační příručka k terminálu I 410 BS (04-37-01 MI).
Konfigurace hardware
Spouštění software I 410 SBS vyžaduje minimálně indikátor I 410 D-MP BS, v zabudované verzi nebo I 410 D-MS BS v nerezové skříňce.
Každý vysílač I 400 TB BS nebo indikátor i40 BS může být připojen k jakémukoli typu vážicí stolice kontinuálního vážení.
Umožňuje připojit:
– Stolice s tenzometrickými snímači pro průběžné měření hmotnosti.
– Snímač rychlosti pohybu pásu dopravníku.
Naše vážící stolice připojené k systému I 410 SBS jsou certifikovány pro obchodní transakce, třídy 0,5 / 1 nebo 2 pro pevnou nebo pohyblivou rychlost pásu.

Stáhnout dokumentaci
Vyžádat si nabídku