Dávkování jednoho produktu I 410 SDU (Single Dosing Unit)

Software I 410 SDU Dávkování jednoho produktu odpovídá vetšine požadavku na zpracování a dávkování na základe vyhodnocení hmotnosti v prumyslovém prostredí. Umožnuje soucasné rízení 1 až 4 procesu dávkování jednosložkových materiálu.

Nezávislé nastavení parametru pro každý z procesu:

• metrologické charakteristiky merícího kanálu,
• typ dávkování: plnení, vyprazdnování, možné rízení vyprazdnování BIG-BAGu,
• prirazení vstupu/výstupu,
• soubor spínaných hodnot,
• tištené informace atd.
Soucasne s funkcí dávkování systém I 410 provádí kontrolu a sledování prahu a tolerancí na každém z kanálu:
• kontrola váživosti váhy a limitu plnení pred spuštením dávkování,
• rízení dávkování podle hodnoty hrubé nebo cisté hmotnosti,
• rízení tolerance podle již dokoncených dávek,
• dávkování v automatických cyklech (v režimu plnení),
• automatická korekce množství ve vzduchu,
• typ táry použitý pro zaznamenání hmotnosti obalu nebo nádoby,
• kontrola prutoku,
• provoz ve více cyklech.

 

Systém I 410 SDU je rovněž vybaven dvěma sériovými porty, ke kterým je možné připojit:
• Tiskárnu pro tisk výstupů (štítky, souhrny, …) typu:
– P 255
– P 360
– P 140
– P 955/P 985
• Jeden nebo více opakovačů (adresovatelných),
• Rozhraní RS 232/422/485 pro MODBUS,
• Modul paměti USB pro archivaci a uložení dat,
Možné přiřazení 2 odkazů na soubory a 2 odkazy volné. Možnost sledování všech dokončených dávek s možným uložením na USB paměť.

Stáhnout dokumentaci
Vyžádat si nabídku