Indikátor hmotnosti pro prmyslové procesy i 40

Prùmyslový indikátor i 40 je vhodný zejména pro process weighing, je tedy možné ho snadno zaèlenit do všech prùmyslových procesù provádìjících vážení.
Èetné možnosti pripojení umožòují prímé pripojení indikátoru i 40 k vìtšinì automatù a prùmyslových PC na trhu.
Rùzné nabízené skøínì umožòují umístìní indikátoru prímo do pracovního prostredí, do skrínì nebo na ovládací pult.

 

Komunikace: 
• 1 konfigurovatelný port RS232/RS485.
• Protokoly : Modbus RTU slave, PM A+ slave a PM A+ master radiè.

 

• Technologie FSC (Field Sequential Color) segments
• Nastavitelné podsvícení 7 barev
• Zobrazení hmotnosti 7 znaky o výšce 25 mm
• Textová zóna 10 znakù o výšce 8 mm
• Jednotky hmotnosti: g, kg, t a lb
• Metrologické kontrolky a kontrolky pro èinnost terénní sbìrnice
• Vysoký úhel pohledu a kontrast
• Dvojjazyèné zprávy francouzsky/anglicky

Stáhnout dokumentaci
Vyžádat si nabídku