Přerušovaný vážící software I 410 ABS

Přerušovaný vážící software I 410 ABS může nahradit všechny typy indikátoru ve stávajících instalacích. Systém I 410 ABS může rovněž nahradit různé indikátory na existujících zařízeních.
Jeho software může kontrolovat a řídit jakýkoli typ průtočné váhy:
• hybridní s pákou nebo zcela elektronickou,
• s jednou nebo více násypkami.
Splňuje tři základní požadavky v této oblasti použití:
• Příjem.
• Expedice.
• Přesun produktu.
Funkce
Přerušovaný vážící software I 410 umožňuje dosáhnout vysokých výkonů (kadence až 500 cyklů/hodina a více podle typu produktu). Přístroj I 410 ABS nabízí četné možnosti:
– Rychlé a snadné přizpůsobení se různým produktům, s nimiž se manipuluje.
– Automatické přizpůsobení změnám průtoku produktu.
– Kontrola úniku produktu.
– Automatická kontrola s hmotnosti, pokud je průtočná váha vybavena zařízením pro ukládání kalibrované hmotnosti.
– Řízení konce pásu přívodního okruhu produktu zadáním předem stanoveného příkazu.
– Řízení tisku zpráv o spuštění, konci operace na tiskárnu nebo disk USB (virtuální tiskárna).
Možnost tisknout průběžně chybové zprávy a/nebo každé vážení prováděné během automatického cyklu.

Stáhnout dokumentaci
Vyžádat si nabídku