Software Jednotka pro dávkování více produktù I 410 MDU

Software I 410 MDU je vhodný pro vetšinu výrobních procesu, umožnuje získat finální nebo témer finální produkt z ruzných složek, jejichž pomer je dán formulací nebo predpisem.
Podporuje automatické vyvárení každé dávky pomocí kontroly hmotnosti, rovnež i sledování stavu zásob a prubehu výroby.
Software I 410 MDU nachází uplatnení v cetných oblastech cinností, jako jsou:
• Potravinárství
• Farmacie a kosmetika
• Chemický prumysl, atd.

 

Řízení 1 nebo 2 vážených násypek
– Identifikace šarží surovin a finálních produktů.
– Popis formulací/předpisů podle typu operace:
• Automatické dávkování:
Sestavení dávky pomocí řízení pohonů;
• Ruční dávkování:
Sestavení dávky ručně obsluhou, která sleduje grafické zobrazení množství;
• Časování:
Prodleva před spuštěním dalšího naprogramovaného cyklu a řízení pohonu (například: cyklus míchání);
• Vyprázdnění:
Možnost vyprázdnění mezi kroky nebo na konci cyklu (dávky).

Stáhnout dokumentaci
Vyžádat si nabídku