TAB vážní stolice

Tato infrastruktura složená z více vážících stolic (2, 3 nebo více) je instalována do dopravníku, kde je požadováno obchodní vážení (Trída 0,5; 1 nebo 2). Je pripojena k terminálu I 400 BS.

Infrastruktura TAB vážní stolice je složena z:
– 1 tuhé podperné kontrukce, instalované na rám dopravníku.
– 1 vážícího stolu, sestávajícího z podélných nosníku, podpírajících dve stolice s válecky s designem , upraveným pro vážení (tuhost).
– spodní cásti držáku válecku jsou vybaveny regulovatelnými šrouby, které umožnují dorovnat výšku válecku (príchozí a odchozí stolice ve vážící zóne).
– 4 tenzometrické snímace na kterých je zavešen vážící stul pres ctyri závesné tyce . Tyce jsou vybaveny trmenem a kolíkem – tato sestava zajištuje spojení stolu se snímaci.
– 1 sada vahadel, fixujících vážící stul ve vodorovné rovine.
– 1 blokovací zarízení pro úcely prepravy.
Naše infrastruktura neobsahuje žádné klouby, žádné páky, címž je dosaženo velké presnosti a usnadnení údržby. Snadná kalibrace za použití standardních závaží, hodnota aplikovaného závaží predstavuje skutecné zatížení na pásu. Provedení ocel + náter EPOXY – Verze INOX cástecná nebo úplná – Verze ALU na vyžádání.

Stáhnout dokumentaci
Vyžádat si nabídku