Terminál BI 410

Terminál BI 410 je navržen jednak jako nástroj pro  vážení, periferní zařízení určené pro řidiče a jako nástroj pro řízení provozu.
Jelikož je plně pod kontrolou vzdáleného počítače pomocí připojení přes síť Ethernet, je zajištěno sledování operací vážení, bez jakéhokoliv časového omezení a bez nutnosti přítomnosti obsluhy.

 
Navržen jako samostatné zařízení, ale počítá se všemi požadavky na nástroj pro zajištění nepřetržitého provozu v jěžkých pracovních podmínkách:
• Jednoduchá a bezpečná obsluha,
• Odolnost proti vlivům okolního prostředí,
• Snadný přístup k různým zařízením (údržba a výměna  spotřebního materiálu).
Terminál BI 400 je k dispozici se standardními apli kacemi vyvíjenými společností PRECIA MOLEN:

– Samostatná verze (pro PC),

Verze klienta kontrolovatelného přes zásuvku TCP/IP, otevřený protokol se sadou provývoj a simulace.
Komunikace
Terminál BI 400 má k dispozici v závislosti na použ ité aplikaci různé režimy pro výměnu dat:
• Port USB pro výměnu tabulek a přenos výsledků pomocí  paměti USB (samostatný terminál)
• Port Ethernet TCP IP.
Komunikační protokol je kompatibilní s různými terminály a systémy řízení přístupu značky PRECIA/MOLEN.

Stáhnout dokumentaci
Vyžádat si nabídku

Ostatní produkty této řadySamoobslužné terminály k mostovým váhám / Samoobslužné terminály