Vážící pásový dopravník BT

Tento plne vážící pásový dopravník je zabudovanou váhou s dopravníkem. Byla vytvorena k vážení volne ložených produktu* v težebním prumyslu, nerostném prumyslu, ve výrobe hnojiv nebo fosfátu, v zemedelství, cukrovarnictví, drevarství a všude tam, kde se provádí preprava volne ložených produktu. Dostupná presnost s váhou zabudovanou pod pásem závisí na charakteristikách pásu, do kterého bude zabudována. Pokud jsou yto neslucitelné s pravidly remesla, nabízí BT dokonalou alternativu pro dosažení požadované presnosti. Vážicí dopravník BT se zabuduje do manipulacního okruhu za dopravník nevhodný pro instalaci váhy pod plánovaný pás. Tato vážicí infrastruktura BT je tvorena snímaci síly namáhání a její presnost závisí na dostupné osové vzdálenosti bubnu. Lze ji použít pro obchodní transakce díky elektronice PRECIA MOLEN I 400 BS.

Stáhnout dokumentaci
Vyžádat si nabídku