Vážní indikátor pro mostní váhy i 30

Rozhraní pro výbìr mezi mìřicím řetìzcem a systémem řízení, indikátor i 30 má více připojení k bìžnì prodávaným prùmyslovým PC a řadièùm závaží, v souladu s aspekty zákonné metrologie.
Jeho výkon umožòuje napájet až 18 analogových nebo digitálních èidel řady PRECIA MOLEN a umožòuje tak řízení mostních vah velké délky.
Je sériovì vybaveno pamìtí alibi (DSD) s 300 000 záznamù, řídí místnì dopravní signalizaci na vjezdu/výjezdu mostní váhy. Indikátor i 30 je ideálním nástrojem pro systém decentralizovaného vážení, trvale komunikuje s aplikací PCS-LAN (dodávanou jako varianta) nebo jakoukoli jinou aplikací zákazníka.

 

Nastavení metrologických a funkèních parametrù indikátoru je možné provést :

  • z přední strany indikátoru;
  • za pomoci PC a internetového prohlížeèe.

Uložení/obnovení parametrù na kartì μSD nebo na disku PC.

Stáhnout dokumentaci
Vyžádat si nabídku