Vzdálení vážní displej d 20

Řadiè d 20  vzdálení vážní displej umožòuje dálkové zobrazení informací o hmotnosti, když to vyžaduje prùmyslový proces.

Jeho èetná rozhraní a komunikaèní protokoly umožòují připojení ke všem indikátorùm hmotnosti z řady PRECIA MOLEN. Kromì funkce řazení závaží mùže být d 20 použit jako poèitadlo impulzù nebo jako digitální displej pro analogové velièiny 0/10 V nebo 4/20 mA.
Jeho utìsnìná skříò z nerezu umožòuje přímé umístìní i v nejnároènìjším pracovním prostředí.

Stáhnout dokumentaci
Vyžádat si nabídku

Ostatní produkty této řadyVzdálené a pomocné vážní displeje / Přídavný zobrazovač