Veiing av container in i Havn Terminal i henhold til SOLAS konvensjon

PRECIA-MOLEN og nye konvensjoner for veiing av overseas container

1

 

Den 01.07.2016 skjer endringer i SOLAS-konvensjonen for å laste containere om bord sjø fartøy i drift. Veiing av containere blir nå nødvendig internasjonalt.

Fra July 2016, hvis containervekten ikke blir registrert eller er registrert over toleransen kan den bli avvist for lastning på fartøy for å garantere full sikkerhet om bord.

 

Kriteriet, som vil tillate havn-supervisorer / laste-inspektør, og ikke godkjenne en container om bord vil bli følgende:

 – Hvis det viser seg at forskjellen mellom den aktuelle masse og Spesifiserte masse er over et minimum på minst 500 kg

 

Avgjør av bruttovekt:

Det fins 2 måter og avgjøre vekten i henhold til de nye regler:

 

– Veiing av komplette kontaineren ved hjelp av en sertifisert vekt. = VEIING 

 

– Bruk av en godkjent metode for beregning av total-lasten: paller, emballasje og containertara  = VEIING AV ALLE ELEMENTER + REKNING

 

Noen løsninger PRECIA MOLEN kan hjelpe til med veiing i hensyn til de nye regler:

2BILVEKT / BILBROVEKT

 

3CONTAINER VEKT

 

4HJUL / AXEL VEKT WWS

 

5PLATTFORM VEKT

 

6JEKKETRALLEVEKT

 

7PALLEVEKT